درباره ما

دلیل وجودی ما
ارتقاء سطح دانش با بهبود کیفیت زندگی افراد نسبت مستقیم دارد. یادگیری همانند نقطه عطفی است که افراد را به سمت موفقیت هدایت میکند.

ما در مجموعه متد برای کسب و کارهای نوپا و همچنین کسب و کارهای با سابقه که همواره به دنبال یادگیری و توسعه  هستند، به روزترین نکات کاربردی در زمینه فروش، بازاریابی و برندینگ را ارائه می دهیم.

مجموعه متد صرفا بر مباحث آموزشی تمرکز دارد و اجرای فرآیندهای برندینگ در شرکت وابسته، گروه تاچ انجام می شود.

فهرست