مارکتینگ

عدم داشتن برنامه مارکتینگ، دلیل نابودی بیش از 50 درصد از کسب و کارها است. مارکتینگ امری حیاتی برای موفقیت همه سازمان هاست.
در دوره ای زندگی میکنیم که میزان عرضه بیشتر از تقاضاست، بنابراین صرفا با داشتن محصول با کیفیت نمیتوان بازار را تسخیر کرد. برای بدست آوردن بازار باید تمام نیازهای مشتری را به خوبی شناسایی کرد و به آنها پاسخ داد.

” مارکتینگ فرآیندی است که شرکت ها در ازای کسب فایده از ناحیه ی مشتریان برای آنها فایده ایجاد میکنند و روابط خود را با آنها استحکام میبخشند.”
فیلیپ کاتلر

بر خلاف تصور عموم افراد مارکتینگ فقط فروش و تبلیغات نیست بلکه موارد دیگری مانند شناخت و بخش بندی بازار، ایجاد و حفظ مشتری، شیوه قیمت گذاری و توزیع کالا را نیز در بردارد که در آن از فرآیند جذب مشتری تا حفظ و نگهداری آنها باید برنامه ریزی شود.

مارکتینگ در یک کلمه یعنی ” تامین رضایت مشتری”

در این وب سایت بخش های مهم مارکتینگ را به صورت کاملا کاربردی آموزش خواهیم داد.

فهرست